Chiropractie van Heuven 

Chiropractie bij AD(H)D

AD(H)D en Chiropractische Zorg

ADD en ADHD zijn aandoeningen die de laatste jaren de media domineren. Jaarlijks worden duizenden kinderen en volwassenen gediagnosticeerd en er worden veel verschillende pillen en poeders voorgeschreven.

Toch blijft de incidentie van ADHD maar stijgen en lijken er steeds meer mensen problemen te ondervinden op het gebied van aandacht, focus en concentratie.

Het is dus duidelijk dat al die medicijnen geen oplossing zijn voor de problemen die mensen met ADHD ondervinden. Functionele chiropractie zoekt de oplossing voor de problemen van gedragsstoornissen en concentratiestoornissen dan ook niet in medicijnen maar in het herstellen van de balans in het lichaam en in de hersenen.

Functionele chiropractie (ook wel neurologische chiropractie genoemd) heeft hierbij een aanpak die afwijkt van vele andere gezondheidsprofessionals, onze resultaten spreken echter voor zich. U kunt bijvoorbeeld eens kijken op onze pagina met testimonials, waar u kunt lezen hoe wij mensen hebben kunnen helpen.

Wat is er aan de hand bij AD(H)D

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dit kan ongeveer worden vertaald met Aandachtsproblemen en overactiviteit. Met name kinderen leiden onder deze aandoening. Bij volwassen is er vaker sprake van ADD, hierbij staat met name de concentratiestoornis op voorgrond.

Waar ieder kind wel momenten heeft van gebrek aan concentratie en “flink druk zijn”, zijn de problemen bij kinderen en volwassenen met AD(H)D hardnekkiger dan af en toe een drukke periode.

Bij ADHD is er sprake van moeilijk concentreren en aandachtsgebrek over een langere periode. Vaak hebben personen hier zoveel last van dat ze in het dagelijks leven problemen ondervinden.

Meekomen op school is lastig en vriendjes reageren soms afwijzend op het drukke gedrag.

Bij volwassenen kan slechte concentratie zorgen voor mindere prestaties op het werk en daardoor voor problemen zorgen in het dagelijks leven.

Het feit dat ADHD niet zomaar te constateren is met een scan of bloedtest zorgt regelmatig voor onbegrip en dus voor misdiagnose.

Hoe weet je of je ADHD hebt?

ADHD komt niet (zoals een gebroken arm), zomaar naar voren uit een scan. Ook bloedtesten tonen geen ADHD aan. Omdat ook nog eens het tot uiting komen van ADHD heel divers kan zijn, worden veel gevallen van ADHD niet goed geconstateerd.

Op dezelfde wijze worden er soms klachten onder de noemer ADHD geschoven die hier eigenlijk niet in thuishoren.

Het feit dat ADHD niet zomaar te constateren is met een scan of bloedtest zorgt regelmatig voor onbegrip en dus voor misdiagnose.
Voor de constatering dat er een gedragsstoornis zoals ADHD aanwezig is, is het dus nodig dat er op meerdere gebieden zoals op school, thuis of in de interactie met anderen, problemen zijn.

De slechte concentratie en/of het niet kunnen onderdrukken van emotie, gedrag en beweging moeten een negatief effect hebben op het functioneren en presteren.

Dit effect moet niet alleen negatief zijn en op meerdere gebieden tot uiting komen, de problemen moeten ook nog eens langdurig aanwezig zijn. Minimaal een half jaar of langer.

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, dan is de kans groot dat er sprake is van ADHD.
Maar wat is er dan aan te doen?

De oplossing voor AD(H)D ligt niet in medicijnen. Functionele chiropractie biedt daarom geen pillen maar traint zenuwcellen (neuronen) om weer samen te werken.

Hulp voor Kinderen en Volwassenen met AD(H)D

Zoals we al eerder lazen, de oplossing ligt niet in medicijnen. Functionele chiropractie biedt daarom ook geen pillen, maar traint zenuwcellen (neuronen) om weer samen te werken.

De slechte concentratie en het niet kunnen onderdrukken van ongewenste gedachten en gedrag worden in de wetenschap steeds meer gezien als een verstoorde balans tussen neuronen onderling. Wanneer neuronen onvoldoende verbinding met elkaar maken worden sommige signalen niet goed doorgegeven terwijl andere signalen te sterk worden doorgegeven.

Deze verstoring lijkt ook ten grondslag te liggen aan de problemen bij gedragsstoornissen als ADHD.

Om deze reden biedt de functionele chiropractie zorg die aansluit op de oorzaak van het probleem: de verstoorde communicatie tussen zenuwcellen. Bij ADHD bieden wij daarom oefeningen, trainingen en stimuli die heel specifiek hersengebieden activeren. Het traject is intensief omdat er echt substantiële veranderingen in het brein en in zenuwbanen nodig zijn. 

Onze patiënten ervaren sterke verbetering van hun concentratie en ervaren meer rust. Hierdoor krijgen zij weer meer grip op school, relaties of op het werk. Wij komen graag met u in contact om samen te bespreken of ook u of uw kinderen baat kunnen hebben bij onze zorg.

 

 

Een betere Gezondheid door Chiropractie