Chiropractie van Heuven 

Chiropractie bij Kinderen

Chiropractie ook voor Kinderen

Kinderen zijn geen kleine volwassenen! Dit is misschien wel de belangrijkste kennis die een gezondheidsprofessional van een kind moet hebben.

Kinderen hebben lichamen die nog volop in ontwikkeling zijn en een zich nog vormend brein. Dit zorgt bij kinderen voor een andere reactie op prikkels uit omgeving en een andere reactie op informatie uit het eigen lichaam.

Omdat naast het lichaam dus ook het brein en het zenuwstelsel nog volop in ontwikkeling zijn, is het zaak om ervoor te zorgen het zenuwstelsel zich optimaal kan ontplooien.

Dit is exact de expertise van functionele neurologie (ook wel neurologische chiropractie). Chiropractiepraktijk van Heuven heeft deze zorg als specialiteit!

Onze zorgt bestaat uit het zo zorgvuldig mogelijk wegnemen van blokkades (subluxaties) en verstoringen waardoor het lichaam kan herstellen en optimaal kan presteren.

Let op! Dit is geen “quick fix” maar een traject waarbij zowel cliënt als chiropractor beide in zullen moeten investeren.

 

De Stress van het Opgroeien

Kinderen zijn in de groei. Dat betekent dat hun botten, spieren en zenuwen dus constant veranderen. Dit zorgt er enerzijds voor dat kinderen steeds groter, sterken en vaardiger worden. Anderzijds brengt dit ook een constante verandering met zich mee.

Dit constante veranderen is een potentiële bron van stress. Immers, het lichaam van een kind verandert en daardoor verandert de relatie tot de omgeving ook. Keer op keer moeten kinderen wennen aan nieuwe verhoudingen, nieuwe indrukken en nieuwe verwachtingen.

Hoewel dit gelukkig geleidelijk gaat en kinderen spelenderwijs heel veel ontdekken, blijven het veranderingen. Hierop moet het zenuwstelsel van het kind steeds bijsturen en reageren.

Dit is een voortdurende bron van stress die gemerkt of ongemerkt kinderen flink in de weg kan zitten.

Dit is echter niet de enige potentiële bron van stress bij kinderen.

 

Dit is exact de expertise van functionele neurologie (ook wel neurologische chiropractie). Chiropractiepraktijk van Heuven heeft deze zorg als specialiteit!

Houding en Groei bij Kinderen

Door het groeien verandert de houding van een kind voortdurend. Spieren en botten worden sterker en groter, wat weer gevolgen heeft voor de kracht die op bepaalde delen van het lichaam komt te staan.

Een regelmatig voorkomend probleem is hierbij het aanleren van een verkeerde houding. Dit kan komen doordat kinderen geen goede zitpositie hebben doordat meubilair niet de juiste hoogte of verhouding voor hen heeft.

Een tweede grote mogelijke veroorzaker van problemen is het smartphone gebruik en het tablet gebruik. Beide apparaten gaan gepaard met een naar beneden gerichte blik, hierdoor worden de nek en het bovenste deel van de rug voortdurend gebogen.

Een niet onbelangrijke derde oorzaak is het sjouwen met zware schooltassen die flink aan de nek en rug van kinderen kunnen trekken.

Al deze oorzaken zijn voor kinderen een groter risico op problemen dan bij volwassenen, juist omdat kinderen nog in de groei zijn.

Veel voorkomende klachten bij Kinderen

Naast de hierboven genoemde klachten, ervaren ook steeds meer kinderen klachten op het gebied van gedrag. De diagnoses ADD en ADHD vliegen je soms om de oren. Al te vaak wordt de oplossing gezocht in medicatie die gedrag aanpast en de symptomen onderdrukt.

Er zijn echter goede aanwijzingen dat veel van deze problemen mogelijk hun oorsprong vinden in verstoring van de zenuw prikkels. Hierdoor ontstaat een gebrekkige overdracht van signalen waarop kinderen kunnen reageren met gedragsproblematiek.

Zou het dan niet veel logischer zijn om die zenuwen weer ongestoord hun werk te laten doen door subluxatie te corrigeren? In plaats van kinderen chemicaliën te geven om de symptomen te onderdrukken.

Onze zorg is daarom geheel afgestemd op de behoefte van een ontwikkelend lichaam en een zich ontplooiend zenuwstelsel.

Veiligheid van onze Zorg aan Kinderen

Een heel belangrijk punt bij kinderen is de veiligheid. Doordat kinderen nog in de groei zijn, zijn zij ook meer kwetsbaar. Om deze reden maken wij bij kinderen en volwassenen gebruikt van verschillende technieken.

Het bekende “kraken” wordt bij kinderen weinig tot niet toegepast. Er is meer sprake van zachte correcties op de (wervel)gewrichten, waardoor mogelijke verstoringen worden verzorgt. Om verandering in het zenuwstelsel te bewerkstelligen is bij de meeste kinderen een behandel traject nodig.

In het algemeen ervaren kinderen geen reacties van de deze correcties, het is veilig en de meeste kinderen ervaren chiropractie zelfs als prettig.

Chiropractie van Heuven en Zorg aan Kinderen

.

Zoals wij al zeiden aan het begin van dit artikel, kinderen verdienen hun eigen, specialistische zorg. Zorg die is gericht op hun problemen en hun stadium in het leven.

Onze zorg is daarom geheel afgestemd op de behoefte van een ontwikkelend lichaam en een zich ontplooiend zenuwstelsel.

U kunt bij ons terecht met een zeer uiteenlopend aantal klachten en problemen. Wij komen graag met u in contact om uit te zoeken of wij ook voor uw kinderen iets kunnen betekenen.

 

 

Een betere Gezondheid door Chiropractie