Chiropractie van Heuven 

Chiropractische Hulp bij het Stoppen met Opiaten

Trouw opende enkele maanden geleden met een alarmerende kop:

Nederland staat aan de vooravond van een opiatencrisis

In diezelfde week keken ook andere dagbladen en media kritisch naar het stijgende medicijngebruik in Nederland. Niet alleen opiaten worden steeds vaker en steeds langer ingenomen, hetzelfde geldt voor andere pijnstillers, hartmedicatie, antidepressiva of “ontspanningsmiddelen” (benzodiazepinen, slaapmiddelen).

Op een bevolking van zo’n 17 miljoen mensen, zijn er meer dan een miljoen mensen die het afgelopen jaar verslavende opiaten hebben gebruikt. Dit zijn zeer zware pijnstillers die naast het onderdrukken van pijn ook nog allerlei andere effecten op ons lichaam hebben. Dit medicatiegebruik begint vaak sluipend totdat er op een moment niet meer kan worden gestopt. Op dat moment is er sprake van een verslaving met gevolgen die niet minder zijn dan de gevolgen van andere verslavingen (drank, roken, blowen etc.).

Met de grote stijging van het gebruik van verslavende medicatie, is er ook een sterke toename van klachten die zijn gerelateerd aan medicijngebruik.

Allerlei lichamelijk processen kunnen ontregelt raken en belangrijke signaalfuncties kunnen worden verstoord. Als chiropractiepraktijk zijn wij dan ook kritisch op het gebruik van chemicaliën die lichamelijk signalen onderdrukken.

Want zeg nu zelf, als het waarschuwingslampje van uw motor gaat knipperen, plakt u daar dan een stukje tape overheen zodat u het niet meer ziet? Of gaat u naar een garage om de oorzaak te laten verhelpen?

Waarom gunt u uw lichaam en gezondheid niet diezelfde zorg en aandacht?

De Gevolgen van Langdurig Medicijngebruik

Er is een gigantische hoeveelheid klachten, ziekten, aandoeningen en lichamelijke problemen die worden geassocieerd met (overmatig) medicijngebruik.

Verschillende studies komen met verschillende gevolgen, enkele komen echter in bijna ieder onderzoek terug:

  • Rusteloosheid
  • Slapeloosheid
  • Gewichtsverlies/Gewichtstoename
  • Angst
  • Transpiratie

Dit zijn enkele mogelijke gevolgen van het langdurig medicijngebruik. Hiernaast wordt bijvoorbeeld het langdurig slikken van zeer sterke pijnstillers zoals opiaten (oxycodon, tramadol etc.) geassocieerd met een toename van pijn door de aanmaak van nieuwe pijnreceptoren.

In het begin worden de middelen genomen om de scherpe pijn na een ingreep of ongeluk te onderdrukken. Na verloop van tijd worden de medicijnen echter onderdeel van het probleem.

Niet alleen wordt het onderliggende probleem dat de pijn/klachten veroorzaakt niet aangepakt, er worden ook nog een chemische middelen in ons lichaam gestopt die allerlei systemen ontregelen en verstoren.

Als chiropractoren staan wij voor het verzorgen van zo mogelijk de oorzaak van de klachten. Om die reden zal uw chiropractor altijd terug willen gaan naar de bron.

  • Wat is precies de oorzaak van die hernia waardoor u zoveel pijn heeft?
  • Wat is de reden dat u zo veel wakker ligt ’s nachts?
  • Op welke momenten komt de hoofdpijn/migraine precies op?
  • Valt de pijn misschien samen bepaalde handelingen/omstandigheden?

Dit zijn vragen die de chiropractor poogt te beantwoorden. Om hierna met mogelijke oplossingen te komen in plaats van het probleem te blijven onderdrukken (met alle mogelijke gevolgen van dien).

 

Wij willen u niet alleen bijstaan in het verzorgen van de klachten, wij willen er zeker ook aan bijdragen dat deze niet meer terugkomen!

Hulp bij het stoppen met Medicatiegebruik

Chiropractiepraktijk van Heuven biedt zorg die is gericht op het herstellend vermogen van ons lichaam. Wij helpen bij het in kaart brengen van oorzaak en gevolg en lokaliseren vervolgens de bron van de klachten.

Bijvoorbeeld slapeloosheid in combinatie met al drie jaar medicijngebruik? Wij onderzoeken graag de reden waarom u medicatie bent gaan nemen. Wat is de oorzaak/aanleiding geweest? En is deze oorzaak soms aan te pakken in plaats van deze te onderdrukken?

Ook dan blijkt dat stoppen niet altijd eenvoudig is. Om deze reden begeleiden wij u ook bij dit proces. Onze ervaring is dat met een goed plan, stevige begeleiding en veel inzet van beide kanten, het mogelijk is om hoge dosis opiaten af te bouwen.

Omdat verslavingsproblematiek zeer heftige problematiek is, kunnen wij geen garanties bieden. Enkel de garantie dat wij ons voor de volle 100% zullen inzetten!

Het doel hierbij is, grip terugkrijgen op uw leven en idealiter verlost raken van de ontregelende werking van middelen als oxycodon en morfine.

Door onze combinatie van het aanpakken van de aanleiding voor het medicatiegebruik met echte, persoonlijke aandacht voor onze client, hebben wij voor al veel mensen echt een verschil mogen maken.

Wij onderzoeken graag met u of wij ook u hierbij kunnen helpen.

 

 

 

 

Een betere Gezondheid door Chiropractie