Chiropractie van Heuven 

Chiropractische Zorg bij Rugklachten

Het Belang van het Corrigeren van de Wervelkolom

Ongetwijfeld zijn problemen met nek/rug de meest bekende reden dat mensen een chiropractor bezoeken. Iedereen is wel bekend met het zogenoemde “kraken” van de rug en nek. Veel minder mensen weten wat er nu eigenlijk gebeurt tijdens deze consulten.

Bij het kraken wordt er kracht uitgeoefend op de rug met als doel om wervels zo optimaal mogelijk te positioneren. Wat in de volks mond kraken wordt genoemd, is het corrigeren van subluxaties. Hierbij wordt kracht met de handen op (wervel)gewrichten uitgeoefend, daarbij ontsnapt wat gas uit het gewricht dit geeft een licht krakend geluid. Het zijn dus niet de botten die kraken. De correcties zijn ook meestal pijnloos en zijn geheel veilig.

De reden waarom de chiropractor zo gericht is op de juiste stand, houding en positie van wervels is echter voor veel mensen niet bekend!

Het corrigeren van de wervelkolom is niet het uiteindelijk doel van chiropractie, de correcties zijn een middel om een verstoringen te verzorgen. Chiropractie richt zich op het optimaal functioneren van het gehele lichaam, door het zo goed mogelijk wegnemen van blokkades / subluxaties en verstoringen.

Chiropractie is namelijk een veel completere zorg dan veel mensen weten. Achter het corrigeren van wervels gaat een complete filosofie schuil. Een manier van zorg verlenen die enerzijds een eeuwenoude traditie kent en die anderzijds op moderne wetenschap is gestoeld.

En die combinatie van oude kennis en nieuwe inzichten kan zeer mooie resultaten geven!

Wij vertellen u graag waarom chiropractie, en dan speciaal de neurologische chiropractie, het goed functioneren van de wervelkolom zo belangrijk vindt.

Chiropractie: Zorg voor een Gezonde Wervelkolom

De chiropractor heeft als uiteindelijk doel het optimaal laten functioneren van het zenuwstel. En die zenuwen lopen vanuit onze hersenen naar allerlei plaatsen in ons lichaam. Iedere cel in het lichaam is van een zenuwprikkel afhankelijk.

De route die zenuwen (ook wel neuronen) hierbij volgen, loopt door het ruggenmerg in de wervelkolom. De wervels beschermen de zenuwen die in het ruggenmerg lopen. Om hun functie van aansturen (beweging, houding, aanspannen, ontspannen etc.) en waarnemen (pijn, tastzin, temperatuur etc.) te kunnen doen, moeten de zenuwen de wervelkolom verlaten en verder het lichaam inlopen. Rondom de wervels lopen dus allerlei zenuwbanen van en naar lichaamsdelen zoals armen en benen maar ook naar organen en de huid.

Alle onderdelen van ons lichaam staan dus in contact met onze hersenen en ons ruggenmerg. Al die verbindingen lopen vaak door of langs de wervels in de wervelkolom. En juist al die zenuwen die de ruggenmerk inlopen of verlaten, die zijn de reden dat de chiropractor zoveel aandacht besteed aan het optimaal functioneren van de wervelkolom.

Dit leggen we graag iets duidelijker aan u uit.

 

Het corrigeren van de wervelkolom is niet het uiteindelijk doel van chiropractie, de correcties zijn een middel om een verstoringen te verzorgen.

Chiropractische Neurologie: Optimaal omstandigheden voor het zenuwstelsel

Er zijn allerlei aandoeningen waarvan bekend is dat ze komen doordat zenuwen bekneld zitten of niet goed functioneren. Denk aan bekende klachten als een hernia, waar een zenuw beklemd zit en daardoor klachten geeft.

Nu is er bij een hernia sprake van ernstige beknelling. Zo ernstig dat er een duidelijke en vaak herkenbare pijn is.

Neurologische chiropractie (ook wel functionele chiropractie) is gericht op het zenuwstel zo optimaal mogelijk te laten functioneren, het corrigeren van subluxaties speelt hierbij een belangrijke rol.

Beginnende verstoringen (ook wel subluxaties) kunnen allerlei klachten geven die niet direct als zodanig herkend worden. Deze kunnen lokaal optreden maar ook juist elders door het gehele lichaam. Vaak speelt de klacht zich elders af in het lichaam, dan waar de oorzaak zich bevindt.

 

Dit soort onbegrepen klachten zijn regelmatig te verklaren vanuit verstoringen in het zenuwstelsel.

Rugklachten en Chiropractie

Wij zien vaak in onze praktijk dat mensen voordat zij bij ons komen al lange tijd met rugklachten rondlopen. De klachten zijn soms al jaren aanwezig en het is onduidelijk waar deze precies vandaan komen. Allerlei scans kunnen niets aantonen en toch blijven de klachten aanwezig. Het gebruik van pijnstillers neemt niet alleen toe, maar de pijnstillers worden gaande de jaren steeds sterker. Met alle gevolgen van dien, zoals de Oxycodon crisis.

Dit soort onbegrepen klachten zijn regelmatig te verklaren vanuit verstoringen in het zenuwstelsel. Doordat deze verstoringen soms subtiel zijn, zijn deze niet altijd zomaar aan te tonen. Neurologische chiropractie heeft deze onbegrepen klachten juist als speerpunt.

Door grondige inspectie van de wervelkolom en het gehele lichaam, wordt er informatie verzamelt over de staat van het zenuwstelsel. Deze informatie combineren wij vervolgens met jarenlange ervaring en grondige anatomische kennis.

Hierdoor komen wij mogelijk tot verrassende inzichten die uw rugklachten in een ander perspectief plaatsen. Natuurlijk is dan de volgende stap om deze inzichten te gebruiken om zo mogelijk de klachten te verzorgen.

Onze praktijk met aandachtsgebied functionele neurologie (chiropractische neurologie) staat voor u open wanneer u niet langer wilt blijven lopen met rugklachten. Wij komen graag met u in contact om samen vast te stellen of onze zorg mogelijk een oplossing zou kunnen zijn voor uw rugklachten.

 

.

 

 

Een betere Gezondheid door Chiropractie