Chiropractie van Heuven 

Chronische Rugpijn en Chiropractie

De term “Chronische Rugpijn” geeft het al aan. Dit is rugpijn die langdurig aanwezig is. Bij chronische rugpijn kunnen er gradaties zijn in hevigheid van de pijn en kan het sterk verschillen hoe vaak de pijn aanwezig is.

Bij alle personen, is de rugpijn echter een geregeld terugkerende klacht die grote gevolgen kan hebben op het gebied van gezin, werk en ontspanning.

Niet zelden heeft chronische rugpijn gevolgen voor het carrières of relaties doordat mensen niet optimaal kunnen functioneren. Ook slaapgebrek en daardoor sterke vermoeidheid kunnen hun weerslag hebben op prestaties en humeur.

Met een dergelijk ingrijpende werking van chronische rugpijn, zijn de cijfers dan ook om van te schrikken! Het RIVM heeft becijferd dat niet minder dan 1 op de 5 volwassen Nederlanders last heeft van terugkerende rugpijn.

Het probleem is dan ook erg groot. Gelukkig kunnen wij voor heel veel van onze cliënten zorg bieden die klachten verlicht en bewegingsvrijheid teruggeeft. De reden hiervan ligt in onze zorg die niet uitgaat van het onderdrukken van pijn of het negeren van signalen van het lichaam.

Onze aanpak is het zoeken naar de oorzaak van de klachten. Daarna zullen wij alles doen wat in ons vermogen ligt om deze oorzaak aan te pakken.

Niet voor niets komen veel cliënten naar ons op het moment dat zij alles al geprobeerd hebben. Hoewel wij begrip hebben voor keuzes van mensen, vinden wij dit toch jammer. Al die jaren dat mensen niet naar ons komen voor onze zorg, missen wij de kans om hen bij te staan.

Chronische Rugpijn, dat is toch niet te Genezen?

Veel mensen accepteren na enige tijd dat de pijn in hun rug nooit meer zal verdwijnen. Ze stoppen met sporten, nemen blijvend pijnstillers en nemen het voor waarheid aan dat een pijnvrij leven er voor hen niet meer inzit.

Vaak komen deze personen met termen die zij te horen hebben gekregen als verklaring voor hun klachten.

Komt één van deze termen/uitspraken u misschien bekend voor?

  • Ik heb een zwakke rug
  • Mijn rug kan niet veel hebben
  • Die hernia is nooit goed genezen
  • Mijn rug is versleten
  • Ik ben gestrest
  • Het ligt aan mijn bed/stoel/bureau/

Al deze uitspraken hebben één ding gemeen: Het zijn verklaringen die ervoor zorgen dat mensen hun rugpijn accepteren alsof deze onvermijdelijk is en bij hun leven hoort.

Er zullen zeker gevallen zijn dat een rug zo beschadigt is dat deze voortdurend pijnlijk zal zijn. Maar dit is niet bij al die honderdduizenden mensen die leiden aan chronische rugklachten het geval!

Wij drukken dan ook altijd onze cliënten op het hart:

Wanneer jullie iemand kennen die uitspraken doet zoals die hierboven staan, breng hen met ons in contact! Want de kans is aanwezig dat die persoon een situatie accepteert terwijl er nog wel mogelijkheden zijn.

Een chiropractor heeft als expert van het menselijk lichaam namelijk een groot arsenaal aan technieken om mogelijk verlichting te geven.

 

Onze aanpak is het zoeken naar de oorzaak van de klachten. Daarna zullen wij alles doen wat in ons vermogen ligt om deze oorzaak aan te pakken.

Veel Chronische Rugpijn komt door ZenuwBlokkades

Chronische rugpijn is een complexe klacht die vaak niet door één oorzaak is te verklaren. Meestal is er sprake van een combinatie van problemen die elkaar in stand houden of die elkaar versterken.

Door de pijnlijke rug, wordt er bijvoorbeeld anders bewogen of wordt er veel stress ervaren. Juist die verkeerde bewegingen of de stress, kunnen factoren zijn die de rugpijn in stand houden.

Door allereerst uit te zoeken welke factoren allemaal van invloed zijn op de rugpijn, brengt de chiropractor zo mogelijk de gehele pathologie van de rugpijn in kaart. Welke structuren zijn betrokken en op welke wijze zijn deze in het geheel in te passen?

Vaak zien wij dan dat de klachten deels of geheel terug zijn te voeren naar blokkades en verstoringen van zenuwen in de rug. Als neurologisch chiropractor, is dit iets waar wij altijd op gespitst zijn. Neurologische blokkades zijn bekende oorzaken van uiteenlopende klachten met chronische rugpijn als zeer veelvoorkomend voorbeeld.

Onze zorg is hierbij gericht op het verzorgen van de mogelijke verstoringen. Dit betekent dat wij pogen de zenuwen weer de kans te geven om ongestoord hun werk te kunnen doen. Dit komt in de praktijk neer op het zo mogelijk wegnemen van blokkades en verstoringen (ook wel subluxaties).

Bij deze blokkades moet u niet alleen denken aan verkrampte spieren of wervels met een scheefstand. Andere factoren die mogelijk de klachten in stand houden zijn een verkeerde voeding of intoxicaties (alcohol, roken, cafeïne, medicatie, etc). Door te kijken naar het geheel van de factoren die van invloed zijn op de klachten, pogen wij om deze één voor één te verzorgen.

Dit is al bij heel veel van onze cliënten niet los te zien van in spectaculaire resultaten. Neemt u eens een kijkje op onze pagina met reviews om te zien hoe onze cliënten reageren op onze aanpak bij chronische rugproblemen.

 

 

 

Een betere Gezondheid door Chiropractie