Chiropractie van Heuven 

Hulp bij Migraine

Migraine en Chiropractische Zorg

De zeurende hoofdpijn, overgevoeligheid voor licht en misselijkheid kunnen soms dagenlang het leven beheersen van mensen die aan migraine lijden. Er is dan ook heel veel aandacht en interesse voor het behandelen van migraine klachten. Farmaceuten, therapeuten en medici besteden veel aandacht een migraine en proberen de gevolgen te verminderen.

Helaas is het succes vaak gering.

Functionele chiropractie richt zich niet op het onderdrukken van symptomen maar op het wegnemen van mogelijke oorzaken en aanleidingen.

Wij vertellen u graag meer over onze manier van omgaan met migraine en onze visie op het verminderen van aanvallen en klachten.

Migraine: Meer dan Hoofdpijn alleen

Migraine kenmerkt zich vaak door heftige hoofdpijn. Deze hoofdpijn wordt vaak vergezeld door misselijkheid, overgeven en overgevoeligheid voor licht. Veel clienten geven aan dat de hoofdpijn aan één kant van het hoofd wordt gevoeld en dat deze vooral bonkend is.

Het is dus wel wat duidelijk wat mensen ervaren bij een migraine aanval, de precieze oorzaak is minder duidelijk.

Wat helaas vaak helemaal onduidelijk is, is hoe deze aanvallen te verminderen of te voorkomen zijn.

Over dit laatste willen wij u graag meer informeren, verderop in dit artikel.

Functionele chiropractie richt zich niet op het onderdrukken van symptomen maar op het wegnemen van oorzaken en aanleidingen.

Wat gebeurt er tijdens een Migraineaanval

Migraine wordt veroorzaakt door een ongebruikelijke golf in hersenactiviteit.

Vroeger werd vooral gedacht dat de oorzaak lag in een samenknijping van bloedvaten, maar dit verklaarde niet alle verschijnselen van een migraine aanval.

Om deze reden wordt nu vooral de ongebruikelijke hersenactiviteit als aanstichter gezien.

In de minuten/uren voor een aanval, dooft de hersenactiviteit eerst sterk uit. Na deze uitdoving neemt de hersenactiviteit juist weer sterk toe. Het lijkt erop dat bij deze toename ook pijn centers en andere hersengebieden extra worden gestimuleerd. Deze activatie zorgt voor de extra aanmaak/uitstoot van verschillende boodschappers in de hersenen (neuropeptides, neurotransmitters) die de hoofdpijn laten toenemen.

Er is dus een sterk vermoeden wat er gebeurt voor en tijdens een migraineaanval, de oorzaak en aanleiding zijn minder duidelijk te omschrijven.

Oorzaak en Aanleiding van een Migraineaanval

De oorzaak en aanleiding voor een migraine aanval zijn zeer divers. Voor sommige kan een aanval worden uitgelokt worden door slaapgebrek of door stress. Weer andere krijgen een reactie op bepaalde voeding te veel inspanning.

Wat de aanleiding van een migraine aanval ook is, de oorzaak is een verstoorde communicatie tussen zenuwen (neuronen). Dit in balans brengen van dergelijke verstoringen is exact de specialisatie van een neurologische chiropractor (ook wel functioneel chiropractor).

Wat de aanleiding van een migraine aanval ook is, de oorzaak is een verstoorde communicatie tussen zenuwen (neuronen). Dit is het specialisatiegebied van neurologische chiropractie.

Onze Hulp bij Migraine

De zorg van functionele chiropractie bestaat dus niet uit het onderdrukken van symptomen door medicijnen. De aanpak van functionele neurologie gaat dieper en richt zich op de mogelijke oorzaken.

We kunnen in kaart brengen welke zaken aanleiding zijn voor een aanval. Waar wordt een aanval dus door uitgelokt?

Deze kennis helpt ons de specifieke vorm van migraine waar u last van heeft, beter te begrijpen.

Vervolgens gaan we op zoek naar methoden om aanvallen te voorkomen of in ieder geval te verminderen. Dit kan betekenen dat we uw hersenen gaan “trainen” om anders op bepaalde zaken te reageren. Hiervoor gebruiken we specifieke oefeningen maar ook technieken of hulpmiddelen waarmee we verstoringen in zenuwfunctie kunnen verminderen.

Ook kunnen we helpen om beter aan te voelen wanneer u het gevaar loopt een migraine aanval uit te lokken.

Het sleutelwoord bij al deze methoden is “balans”. Wanneer uw lichamelijke functies en neuronen ongestoord hun werk kunnen doen en dus in balans zijn, dan komt uw lichaam in balans. Onze ervaring is dan dat aanvallen afnemen in frequentie en intensiteit. 

U vindt bijvoorbeeld op onze pagina met clientverhalen het verhaal van Jaap, die bij ons kwam na al jaren hevig te hebben geleden onder heftige migraine.

U kunt altijd contact met ons opnemen wanneer meer informatie wilt over onze zorg. 

.

 

 

Een betere Gezondheid door Chiropractie