Chiropractie van Heuven 

Uw Chiropractor luistert wel bij Onbegrepen Klachten (Second Opinion)

Iedereen kent wel een verhaal waarin iemand jaren rondloopt met allerlei klachten die maar niet verholpen worden. De patiënt gaat van specialist naar zorgverlener en van genezer naar zorgprofessional.

Maar niets bied uitkomst. De klachten blijven bestaan.

Bijna altijd loopt het verhaal dan af met als einde dat de pechvogel (of dan juist de geluksvogel?) eindelijk bij iemand terecht komt die wel echt hulp kan bieden.

Achteraf is het dan gemakkelijk om vast te stellen wat er al die tijd voor de problemen heeft gezorgd en hoe dit al veel eerder opgelost had kunnen worden.

Niet zelden is de chiropractor degene die in dit verhaal eindelijk de juiste zorg weet te bieden. U leest verderop in dit artikel wat hier een mogelijk verklaring voor is.

Goede Zorg binnen Nederland, soms wel Gefragmenteerd

Het niveau van artsen, zorgverleners en specialisten is in Nederland gelukkig erg hoog. Wij werken dan ook graag samen met andere collega’s uit de zorg. Het kan voor sommige professionals echter soms wel lastig zijn om buiten de grenzen van het eigen specialisme te kijken.

In dergelijke gevallen kan een chiropractor uitkomst bieden.

Bij de chiropractische zorg zijn er geen hokjes of vakjes die het onderzoek beperken. Juist doordat de chiropractor het lichaam als één geheel ziet, is er binnen de chiropractie een open blik die zich zo min mogelijk laat vangen in dogma’s of heilige huisjes.

Dit zorgt ervoor dat wij vaak te maken krijgen met cliënten die niet op andere plekken terecht kunnen om van hun klachten af te komen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen wiens ziektebeeld niet duidelijk is te plaatsen, of bij wie de klachten niet goed begrepen worden.

Deze onbegrepen klachten vinden niet altijd een plaats binnen de reguliere geneeskunde. Er is soms zelfs geen naam voor. En wanneer er geen naam of etiketje op past, dan kan het erg lastig zijn om de juiste zorg te krijgen.

Maar de klachten zijn niet vaag of onduidelijk!

De klachten zijn echt, heel erg echt zelfs voor de cliënt, enkel de samenhang wordt (nog) niet gezien. Omdat steeds meer mensen weten welke mogelijkheden een chiropractor nog kan bieden op het moment dat het lijkt alsof zorgverleners de klachten niet kunnen (of helaas soms zelfs niet willen) adresseren, worden wij vaak gevraagd bij onbegrepen klachten of voor een second opinion.

 

 

Niet zelden is de chiropractor degene die in dit verhaal eindelijk de juiste zorg weet te bieden.

Voor welke specialismes verzorgen wij met Regelmaat Second Opinions?

Zoals gezegd, de chiropractie laat zich moeilijk in één hokje vangen. Zowel de zorg van een chiropractor als het clientèle, zijn daarom erg divers. Toch zien wij wel dat sommige aandachtsgebieden vaker dan andere een second opinion bij ons aanvragen. Een second opinion werkt namelijk het best wanneer een ander type zorgprofessional naar klachten kijkt.

Enkele van de meest voorkomende behandelaren waarna cliënten bij ons komen voor een second opinion zijn:

  • Neuroloog
  • Orthopeed
  • Osteopaat
  • Fysiotherapeut
  • Manueel Therapeut

Bent u misschien bij één van deze behandelaren onder behandeling geweest maar heeft u helaas niet gevonden wat zocht? Dan kan het zo zijn dat uw klacht niet zomaar binnen één specialisme valt. Het kan dan aan te raden zijn om contact op te nemen met een chiropractor die specialisme overstijgend denkt.

Bij een second opinion zijn er geen garanties en is succes niet altijd verzekerd. Wel bent u verzekert van onze volledige inzet en aandacht!

Dit zorgt ervoor dat wij diepgaand zoeken naar mogelijke oorzaken. Dat kan zomaar betekenen dat wij andere vragen stellen dan de vragen die u eerder hebt moeten beantwoorden bij andere behandelaren.

Ook kan het zo zijn dat wij aanleiding zien voor testen of onderzoeken die in eerste instantie niet zomaar zijn te linken aan uw klachten. Dit doen wij omdat wij als chiropractie praktijk met neurologische specialisatie het lichaam zien als één geheel. Klachten in een bepaald systeem of lichaamsdeel hoeven daar niet altijd hun oorsprong te vinden.

Dit zorgt soms voor verrassende uitkomsten omdat oorzaak en gevolg en locatie en klacht niet altijd van tevoren “logisch” zijn.

En juist dat is de reden dat u een chiropractor bezoekt!

U bent op zoek naar een expert die niet bang is om buiten de gebaande paden te zoeken wanneer het uw gezondheid betreft.

Wij staan u zo mogelijk heel graag bij met een second opinion, of bij uw zoektocht naar echte zorg voor uw onbegrepen klachten.

 

 

 

Een betere Gezondheid door Chiropractie