Chiropractie van Heuven 

Functionele Chiropractie

Wat is Functionele Neurologie

Functionele neurologie wordt ook wel chiropractische neurologie genoemd. Beide termen staan voor de hulp van gespecialiseerde chiropractors aan mensen met problemen die worden veroorzaakt door het zenuwstelsel.

Omdat het zenuwstelsel een complex en wijdvertakt netwerk door ons hele lichaam is, biedt functionele chiropractie verlichting op veel verschillende terreinen.

U kunt hierbij denken aan de klachten die maar niet verdwijnen na een hersenschudding. Een ander voorbeeld van functionele chiropractie is hulp aan kinderen met gedragsstoornissen zoals AD(H)D of hulp bij concentratieproblemen.

De principes van Functionele Neurologie

Zoals gezegd; bij functionele neurologie staat het zenuwstelsel centraal. Zenuwcellen (ook wel neuronen genoemd) vormen samen een systeem dat zorgt voor ons denken, ons bewegen maar ook voor horen, zien en ruiken.

Onze hersenen bestaan uit vele miljarden neuronen (zenuwcellen) die samenwerken met elkaar en met neuronen in het ruggenmerg en op andere plaatsen in het lichaam.

Juist in de hersenen en ruggenmerg wordt er veel informatie verwerkt en wordt ons denken en ons bewegen geregeld.
U kunt zich voorstellen dat wanneer er ergens in deze extreem complexe samenwerking van miljarden neuronen een probleem zit, dat de gevolgen heel erg groot kunnen zijn. Die gevolgen van neurologische problemen zijn de focus van de functionele neurologie.

Met functionele neurologie passen gespecialiseerde neurologische chiropractoren, technieken toe om zenuwen te ontlasten en te stimuleren. De insteek van deze technieken is om het zenuwstelsel als geheel beter te laten functioneren.

Functionele chiropractie maakt dus geen gebruik van farmaceutische middelen maar richt zich op het mogelijk wegnemen van blokkades en het stimuleren van een ongestoorde werking van het zenuwstelsel.

Bij Functionele Neurologie passen gespecialiseerde neurologische chiropractoren technieken toe om zenuwen te ontlasten en te stimuleren.

Het zenuwstelsel als Centrum van ons Lichaam

U weet dat het zenuwstelsel bij alle processen in ons lichaam betrokken is. Neuronen voeren al deze functies uit doordat ze wijdvertakt zijn en met elkaar in verbinding staan. Door die verbindingen worden er informatie en signalen door gegeven.

Neuronen kunnen elkaar prikkelen om acties wel of juist niet uit te voeren. Door deze communicatie tussen neuronen onderling, kan het zenuwstelsel informatie uit de zintuigen interpreteren en reageren op de omgeving.

Wanneer deze interne communicatie tussen neuronen niet optimaal is, dan kunnen er mogelijk klachten optreden. Denk hierbij aan een gedragsstoornis als AD(H)D waarbij er te sterk op de omgeving wordt gereageerd. Doordat neuronen elkaar niet genoeg afremmen en in balans houden, ontstaat er gedrag dat niet wenselijk is.

Functionele neurologie is erop gericht deze afstemming en communicatie tussen neuronen te herstellen.

Alle handelingen van de neurologische chiropractor hebben één doel: Het functioneren van het zenuwstelsel waar mogelijk te optimaliseren zodat mensen met soms onverklaarbare problemen geholpen kunnen worden. 

Chiropractische Neurologie is een specialisatie binnen de Chiropractie waarbij extra aandacht wordt besteed aan het zenuwstelsel.

 Een voorbeeld van de Zorg van een Functioneel Chiropractor

Een voorbeeld hiervan is de hersenkneuzing of de hersenschudding. Bij deze aandoening is er sprake van een beschadiging van de hersenen door een trauma zoals een ongeluk, een klap of sportblessure.

De aantoonbare, fysieke schade aan de neuronen van de hersenen kan na enkele weken/maanden niet meer zichtbaar zijn terwijl er nog wel klachten zijn. Een verminderd concentratievermogen, snellere vermoeidheid en hoofdpijn zijn enkele voorbeelden van klachten die lang kunnen blijven aanhouden na een hersenkneuzing.

De aanpak van de chiropractische neurologie is hierbij het stimuleren van verbindingen tussen neuronen. Door intensieve training worden neuronen gestimuleerd om nieuwe verbindingen aan te gaan zodat bestaande verbindingen weer optimaal gebruikt kunnen worden. Dit heeft mogelijk een zeer sterk effect op langdurige klachten!

Gerichte oefeningen waarbij heel specifieke informatie wordt aangeboden, zorgen voor gerichte stimulatie van neuronen en verbindingen. Neuronen “leren” hierdoor weer onderling beter te communiceren waardoor verstoorde processen weer beter kunnen verlopen.

Een goede gezondheid kan niet bestaan zonder een goed functionerend zenuwstelsel.

Wij verwijzen u graag naar onze pagina met berichten van onze cliënten om verder te lezen wat wij voor hen konden betekenen.